Vzdelávaním proti homofóbii, informovanosťou k tolerancii

Píšeš ľavou rukou? Máš ryšavé vlasy alebo pehy? Tak patríš k menšine! Ešte menšej ako je LGBT menšina. Nič nové pod slnkom? Samozrejme, každá spoločnosť sa skladá z veľkého množstva menšín, väčšina je len konštrukt, žiadni dvaja ľudia nie sú úplne rovnakí alebo rovnaké. Môžeme sa v mnohom podobať, v mnohom súhlasiť a častokrát je to aj dobre, ale nič to nemení na tom, akí a aké sme. Problém nastáva, ak je nejaká menšina znevýhodňovaná, či už „oficiálne“, teda diskriminovaná, alebo „len“ na základe predsudkov, streotypov a rôznych druhov neznášanlivosti. LGBT menšina patrí v tomto zmysle asi k najviac znevýhodňovanej menšine, aká v súčasnosti na svete žije.

Publikácia Dve/Dvaja vznikla v roku 2013 vďaka grantu Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Našou snahou je podpora neformálneho vzdelávania a výchovy mladých ľudí k tolerancii menšinových skupín v súvislosti s celoeurópskym procesom zvyšovania tolerancie k LGBT ľuďom. Cieľom je zvýšenie povedomia o existencii LGBT ľudí a snaha o odbúravanie predsudkov a stereotypov vedúcich k strachu alebo dokonca nenávistným prejavom a homofóbii. Táto publikácia je dobrovoľným doplnkom vyučovacieho procesu, nie je učebnicou, ani inou súčasťou osnov a je na rozhodnutí každého pedagóga/ky a študenta/ky či a do akej miery ju bude využívať

  • Je homosexualita normálna? Je prirodzená?
  • Koľko je LGBT ľudí? Prečo je teraz „viac homosexuálov“ ako voľakedy?
  • Načo sú spoločnosti LGBT ľudia keď nemôžu mať deti? Prečo sa máme LGBT ľuďmi „stále“ zaoberať?
  • Čo to je queer? Čo to je rod/rodová identita?
  • Aký je rozdiel medzi heterosexuálom, bisexuálom a asexuálom?

Na tieto i ďalšie otázky odpovedá kniha v 6 kapitolách na svojich 80 stranách.

Viac informácií a ukážku z knihy nájdete kliknutím na tlačítko “Obsah a ukážka”, bezplatne objednať si ju môžete kliknutím na “Objednávka”. Informácie pre pedagógov ako využiť túto publikáciu vo výučbe sú v časti “Pre pedagógov”, ak chcete tento projekt či publikáciu do školy odporučiť, pošlite svojmu vyučujúcemu tento odkaz. Viac informácií o projekte, jeho dôvodoch a zámeroch sa nachádza v časti “O projekte”.

Obsah a ukazka Pre pedagogov
Objednavka O projekte

Realizované s finančnou podporou Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedný Inštitút ľudských práv.logo_MZVSR_resize